รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

สนใจโหลดหนังสือได้ที่นี่ 

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ตามมติที่ประชุมกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 3 สาขา จำนวน 527 ฉบับ ได้แก่

- สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย จำนวน 31 ฉบับ

- สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ฉบับ

- สาขาธรณีวิทยา จำนวน 486 ฉบับ

อ่านต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : https://admin.cstp.or.th/upload/user_document/8a0004a239ae6cc6f1bbf2cac186548f.pdf

---------------------------------------------

 

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>