Custom Search
Nares_อุทยานธรณีกาวบั่ง เวียตนาม
 

โดย อาจารย์นเรศ สัตยารักษ์ : https://www.facebook.com/nares.sattayarak

ตั้งอยู่ติดกับชายแดนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 มีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 250,000 คน จาก 9 ชาติพันธุ์ มีจุดศึกษาด้านธรณีวิทยาหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตกบั่นซก-เต๋อเทียนที่แบ่งเขตแดนเวียดนาม-จีน กับถ้ำเหงิมงาว นอกจากนี้ยังประกอบด้วยจุดศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวม 215 จุด รวมทั้ง อนุสรณ์สถานระดับชาติอีก 3 แห่ง

อุทยานธรณีกาวบั่งถูกแบ่งออกเป็นสองด้านด้วยระนาบเลื่อนเหลื่อม “กาวบั่ง-เตียนเยิน” (Cao Bang-Tien Yen Left Lateral Fault) ซึ่งมีแนวการวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเลื่อนตัวไปทางซ้าย ผลจากการเคลื่อนตัวออกจากกันดังกล่าวทำให้เปลือกโลกส่วนหนึ่งฉีกขาดทรุดตัวลงเป็นแอ่งสะสมตะกอนกาวบั่ง (Cao Bang Basin) มีอายุประมาณสิบกว่าล้านปี พื้นที่ทางด้านตะวันออกของอุทยานประกอบด้วยเทือกเขาหินปูนที่มีอายุในมหายุคชีวิตเก่า(Paleozoic Era) ส่วนด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินตะกอน หินบะซอลต์รูปหมอน หินอุลตร้าเมฟิก และหินแกรนิตที่เป็นตัวนำพาแร่ธาตุหลายชนิด และความร้อนใต้พิภพที่ถูกผลักดันขึ้นมาสู่ผิวโลก

---------------------------------------------

คำเตือน

- บทความนี้ นำมาจากแนวคิดนักวิชาการที่มีการนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ นำมารวบรวมเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และใช้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเรียนรู้ในงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือประกอบในทางกฏหมายได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

------------------------------------------------

รวบรวมข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

#GST

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>