Custom Search
Nares_อุทยานธรณีดงวาน (Cao nguyên đá Đồng Văn) เวียตนาม
 
บทความจาก
อาจารย์นเรศ สัตยารักษ์

ตั้งอยู่ติดกับชายแดนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 มีพื้นที่รวม 2,356.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 283,000 คน จาก 17 ชาติพันธุ์ ที่ราบสูงดงวานมีลักษณะภูมิประเทศแบบคาร์สต์ ประกอบด้วยภูเขาหินปูนและหุบเหวสลับซับซ้อน มองดูคล้ายกับฝูงสิงโตทะเลสีดำเกาะกลุ่มกันอยู่ มีความสูงเฉลี่ย 1,400-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดคือภูเขาเหมี่ยววัก (1,973 เมตร) เหวที่ลึกที่สุดชื่อ ตู๋ซาน ลึก 800 เมตร 

ภายในเขตอุทยานมีจุดศึกษาด้านธรณีวิทยาหลายแห่ง เช่น เส้นทางสายหม่าปีเล้ง หุบเขาตู๋ซาน เขาลุงกู และเขาถันนางฟ้ากวนบ่า นอกจากนี้ยังประกอบด้วยบริเวณที่มีธรณีสันฐานโดดเด่น 45 แห่ง มีความพิเศษของลักษณะทางธรณีแปรสันฐาน 33 แห่ง มีแหล่งซากบรรพชีวินมากมาย ในจำนวนนี้ มีถึง 26 สายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกค้นพบที่นี่เป็นแห่งแรกของโลก นอกจากนี้ยังพบสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดอาศัยอยู่ อุทยานธรณีดงวานจึงเพียบพร้อมทั้งการเป็นมรดกโลกด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และด้านศิลปวัฒนธรรม

---------------------------------------------

คำเตือน

- บทความนี้ นำมาจากแนวคิดนักวิชาการที่มีการนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ นำมารวบรวมเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และใช้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเรียนรู้ในงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือประกอบในทางกฏหมายได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

------------------------------------------------
------------------------------------------------
สนใจดูบทความเพิ่มเติม
------------------------------------------------

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>