Custom Search

lerdsin-30. ฤๅกรุงเทพจะจมทะเล (2)

 

ภาพประกอบเน้นคน ไม่เกีียวกับในเรื่องนะครับ

30. ฤๅกรุงเทพจะจมทะเล (2)

เชื่อว่ามีหลายคนสังเกตว่าการคำนวณระดับทะเลขึ้นโดยจำลองสถานการณ์ที่คิดว่าเลวร้ายที่สุด ยังไม่ได้เอาปัจจัยระดับทะเลขึ้นจากภาวะโลกร้อนมาใช้เลย ผมมีความเชื่อส่วนตัวว่า ภาวะโลกร้อนยังไม่เกิด เอาล่ะ สมมติว่าวันนี้เกิดอย่างรุนแรง น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างฉับพลัน ต้องถามต่อ ขั้วโลกไหน เหนือหรือใต้  หรือละลายทั้งสองขั้วพร้อมกัน เขาบอกว่าธรรมชาติของน้ำจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำ  น้ำจากขั้วโลกเหนือไหลลงใต้ น้ำจากขั้วโลกใต้ไหลขึ้นเหนือ จุดสูงในมหาสมุทรอยู่ตรงไหน ต่ำอยู่ที่ใดใครช่วยบอกท

การเคลื่อนที่ของน้ำในมหาสมุทรไหลตามกระแสน้ำ ตัวการที่ทำให้เกิดกระแสน้ำมหาสมุทรคือ ลม  ความหนาแน่นของน้ำทะเล โลกหมุนรอบตัวเอง ทวีปขวางกั้นและระดับน้ำที่แตกต่างกัน ขออธิบายเพิ่มอีกนิดเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าน้ำจากการละลายของน้ำแข็ง กว่าจะไหลมาถึงไทยต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้าง

บริเวณเส้นศูนย์สูตรมีลมค้าพัดจากตะวันออกไปตะวันตก ถัดไปเป็นลมตะวันตกพัดจากตะวันตกไปตะวันออก คอยขวาง ไม่ให้น้ำจากขั้วโลกมาไทยง่าย ๆ ความหนาแน่นของน้ำที่ขั้วโลกหนาแน่นกว่า เคลื่อนที่อยูใต้พื้นน้ำ ในขณะที่น้ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรเคลื่อนที่บนผิวน้ำ มาถึงอ่าวไทยที่เป็นทะเลตื้น น้ำจากขั้วโลกคงอ่อนแรง โลกหมุนรอบตัวเอง ทำให้น้ำจากซีกโลกเหนือเฉไปทางขวา ซีกโลกใต้เฉไปทางซ้าย กว่าจะมาถึงไทย คงใช้เวลา

ทวีปกั้น ทางขั้วโลกเหนืออาจไม่มีอุปสรรคมาก มาทางมหาสมุทรแปซิฟิก แต่จากขั้วโลกใต้มีทวีปออสเตรเลียขวางทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางระดับน้ำทะเลที่แตกต่าง ทำให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่นที่ แต่คงไม่เร็วนัก แบบที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าน้ำทะเลฝั่งอันดามันสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยมันก็สูงกว่าตลอดไม่มีการเกลี่ยให้เท่ากันสักที

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด เลยไม่ได้เอาค่าระดับทะเลขึ้นจากภาวะโลกร้อนมาพิจารณา เมื่อไรที่ยุโรป คานาดา ประสบภัย เราน่าจะยังมีเวลาเตรียมตัวโดยไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท ขอให้เตรียมรับมือกับวัฏจักรขาขึ้นของระดับ ทะเลในอ่าวไทยให้ดีน่าจะอุ่นใจได้ 20 - 30 ปี สำหรับการเตรียมตัวสู้ภัยน้ำทะเลขึ้น นับว่าไม่นานเลย  ขอให้ผู้กำหนดนโยบายตระหนักว่าภัยนี้มีจริง ต้องเริ่มลงมือทำได้แล้ว แต่จะทำอะไร อย่างไรคงต้องคุยกับชาวบ้านให้รู้ ให้เข้าใจว่าจะเกิดอะไร แล้วเราจะทำอะไร เดินไปด้วยกัน แนวทางหลักๆคงต้องเลือกเอาว่าจะไปแนวทางไหน ยอมรับปรับตัว กล้าๆกลัวๆ หรือสู้ตาย

แนวทางยอมรับปรับตัว เป็นแนวทางที่ใช้หลักการถอยร่น ยอมรับว่าไม่ชนะธรรมชาติ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องอพยพไปอยู่บนดอย แค่ยอมให้น้ำทะเลสามารถรุกล้ำเข้ามาได้บางส่วน  อาจลดผลกระทบได้โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น กำหนดพื้นที่เสี่ยงริมชายฝั่งในผังเมืองรวมเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเตรียมรับมือ  ห้ามการขุดดินขายในบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งตั้งแต่ 0-5 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังสามารถใช้การอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือใช้โครงสร้างลดการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นการชะลอการกัดเซาะได้อีกด้วย ลดหรือหยุดสูบน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่ง  เพื่อลดการทรุดตัวของพื้นดิน

แนวทางกล้า ๆ กลัว ๆ คือ สู้ไปถอยไป  มีมาตราการหลักคือการเสริมทรายชายหาดให้สูงขึ้นกว้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ให้นานขึ้น ถมที่กลับคืนหรือถมทะเลเพื้อป้องกัน ปลูกป่าชายเลนเพิ่ม แต่พร้อมถอยโดยใช้แนวถนนเป็นคันกั้นน้ำ  ใช้ถนนพระรามที่ 2  ถนนกาญจนาภิเษก ด้านใต้ (บางพลี-บางขุนเทียน) และถนนสุขุมวิท ไปสิ้นสุดบริเวณถนนเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

แนวทางสู้ตาย คือ ไม่กลัวธรรมชาติเชื่อว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมเอาชนะธรรมชาติได้ เช่นการถมทะเลถาวรและใช้ประโยชน์พื้นที่ใหม่อย่างเต็มที่  การสร้างประตูน้ำและสะพานข้ามอ่าว เป็นการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม กระทบกับสภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมาย และการลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินมหาศาล 

จะเลือกแนวทางใดก็ขอให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ มีสิทธิแสดงความคิดเห็น คงไม่มีใครอยากเห็นกรุงเทพค่อยๆสำลักและจมทะเลโดยไม่มีมาตราใดมารองรับ แต่อดเป็นกังวลเล็กๆถ้าหากเลือกมาตราการสู้ตาย กลัวได้ตายจริงเพราะยังไม่เห็นใครเอาชนะธรรมชาติได้เลย ประวัติศาสตร์โลกสอนว่าเมื่อธรรมชาติทวงคืน ความสูญเสียต่อมวลมนุษยชาติเกินบรรยาย

 

เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์

1 ตุลาคม 2564

---------------------------------------------

คำเตือน

- บทความนี้ นำมาจากแนวคิดนักวิชาการที่มีการนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ นำมารวบรวมเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และใช้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเรียนรู้ในงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือประกอบในทางกฏหมายได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

------------------------------------------------
------------------------------------------------
สนใจดูบทความเพิ่มเติม

lerdsin รวมบทความ เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์

------------------------------------------------

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>