Custom Search

lerdsin-29. ฤๅกรุงเทพจะจมทะเล (1)

ภาพประกอบเน้นคน ไม่เกีียวกับในเรื่องนะครับ

lerdsin-29. ฤๅกรุงเทพจะจมทะเล (1)

เขียนเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วไม่พูดเรื่องน้ำทะเลท่วมโลก ก็เหมือนการเล่านิทานไม่จบเรื่อง แต่ขอลดขนาดลงมาเจาะจงเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่ผมในฐานะนักธรณีวิทยาของ กรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำวิจัยเรื่องการเตรียมรับมือการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน ใช้เวลา 3 ปี ทันเกษียณพอดี  อาจมีศัพท์แสงทางวิชาการบัางแต่จะใช้ให้น้อยที่สุด

ธรรมชาติของนักธรณีวิทยา ก่อนจะทำนายอนาคต ต้องหันไปดูอดีตก่อน  กรมทรัพยากรธรณีได้ศึกษาตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวกลายเป็นหิน บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้าง ระดับความสูงมีตั้งแต่ 15 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลางที่จังหวัดชัยนาท  2.5 เมตร ที่จังหวัดอยุธยา 1.5 เมตร ที่กรุงเทพฯ และ 0.5 เมตรที่จังหวัดสมุทรปราการ

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตั้งแต่หมื่นปีที่ผ่านมาหรือภายหลังการสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งจนถึงปัจจุบัน เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ที่ราบภาคกลางตอนล่าง มีลักษณะราบเรียบแผ่เป็นบริเวณกว้าง ตะกอนทะเลส่วนมากเป็นดินเหนียวสีดำและทรายแป้งสีเทา และเทาเขียว เนื้อนุ่ม และเนียน มีชื่อเรียกว่า ดินเหนียวกรุงเทพ  มีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย เมื่อปี2563 ชาวบ้านได้แจ้งให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าตรวจสอบซากปลาวาฬที่สมบูรณ์มากที่อำเภออัมพวาอยู่ห่างจากชายทะเลปัจจุบันถึง12กิโลเมตร นับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทะเลรุกล้ำเข้าไปในแผ่นดิน  พี่สินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระดับทะเลโบราณ บอกว่าน้ำทะเลในอ่าวไทยเริ่มสูงขึ้นเมื่อเก้าพันปีที่ผ่านมา ขึ้นสูงสุดเมื่อ 6,000 ปีผ่านมา โดยระดับสูงกว่าปัจจุบัน 5 เมตร  น้ำทะเลได้ไหลแผ่เข้าไปในแผ่นดินจนถึงทางตอนเหนือของอยุธยา ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบัน 70 กิโลเมตร หลังจากนั้น น้ำทะเลลดระดับลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมาอยู่ในระดับปัจจุบันเมื่อ900 ปี ที่ผ่านมา  เฉลี่ยแล้ว  น้ำทะเลขึ้นปีละ 2 มิลลิเมตร และมีคาบการ ขึ้น ลง ทุก2,000 ปีปัจจุบันเป็นช่วงขาขึ้น ดูได้จากการที่วัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ที่สร้างขึ้นเมื่ปี2510 ตอนแรกมีเนื้อที่ 70ไร่ ตอนนี้เหลือเพียง 5ไร่ ทึ่เหลือจมอยู่ใต้ทะเล หรือถ้า ใครเคยไปเที่ยวที่จุดชมวิวชายทะเลกรุงเทพ ที่บางขุนเทียนจะเห็นหลักเขตกรุงเทพมหานคร และเสาไฟฟ้าหลายต้นตั้งอยู่ในทะเล เช่นกัน

ในปี 2550 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ) ประกาศว่า การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลสัมบูรณ์ของโลกอยู่ที่อัตรา 1.8 มม/ปี  แต่ในอ่าวไทยมากกว่านั้นและมีปัจจัยอื่นที่ต้องนำมาคิดด้วย เพราะระดับทะเลที่เราเห็นหรือที่เรียกว่าระดับทะเลสัมพัทธ์เป็นผลบวกของระดับทะเลสัมบูรณ์ การยกตัวของแผ่นดินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และการทรุดตัวของพื้นดิน

การวิจัยครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากสถานีวัดน้ำของทหารเรือ6แห่ง สร้างเองเพื่อติดตั้งเครื่องรับสัญญานดาวเทียมจีพีเอสในลักษณะต่อเนื่อง 2 แห่ง และวัดระดับการทรุดตัวของพื้นดินจากหมุดหลักฐานอ้างอิง รวม 20 จุด

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าระดับทะเลสัมบูรณ์เฉลี่ยของอ่าวไทย เพิ่มขึ้น 4.2 มิลลิเมตรต่อปี อัตราการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของแผ่นเปลือกโลก ไม่เท่ากันในแต่ละที่ มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลงจนลดต่ำสุดคือ  -10 มิลลิเมตร/ต่อปี ส่วนการทรุดตัวของพื้นดิน แต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน ยิ่งถ้าไปวัดบริเวณที่เป็นดินถมยิ่งได้ค่าพื้นดินทรุดตัวมากขึ้น ต้องพิจารณาเฉพาะที่เป็นพื้นดินเดิมเท่านั้นพบว่าบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการมีค่าการทรุดตัว -18 มิลลิเมตร/ปี กรุงเทพมหานคร  -9 มิลลิเมตร/ปี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม -20 มิลลิเมตร/ปี

โดยหลักวิชาการ การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต ต้องมีการจำลองสถานการณ์ น้อยสุด ปานกลางและเลวร้ายสุด แล้วมาพิจารณาหลักฐานอย่างอื่นประกอบว่าสถานการณ์ไหนจะมีความเป็นไปได้มากสุด แต่ถ้าต้องการส่งสัญญานเตือนภัยล่วงหน้าก็ต้องเอาเอาสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดมาพิจารณา จากตัวเลขนี้  อีก50ปี ที่สมุทรสาคร น้ำทะเลขึ้น 1.9 เมตร  สมุทรปราการ 1.8 เมตร กรุงเทพฯ 1.4 เมตร ระดับน้ำทะเลสัมพัทธ์แม้จะขึ้นเพียงไม่กี่สิบเซนติเมตรก็สามารถส่งผลกระทบทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง พื้นที่ติดทะเล ของกรุงเทพมหานคร มีระดับความสูงเพียง 0.5 เมตร ใช้เวลา 20 ปี น้ำทะเลก็มาจ่อรอท่วม และจะเริ่มสร้างความเสียหายใน 30 ปี งานวิจัยนี้ผ่านไปเกือบ 10 ปีแล้ว นั่นหมายความว่าอีกเพียง 20 ปี ถ้าไม่ทำอะไรเลย กรุงเทพฯ จะเริ่มจมทะเล แล้วเราจะทำอย่างไร กันดี คงต้องรอตอนหน้าเสียแล้ว

 

เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์

30 กันยายน 2564

---------------------------------------------

คำเตือน

- บทความนี้ นำมาจากแนวคิดนักวิชาการที่มีการนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ นำมารวบรวมเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และใช้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเรียนรู้ในงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือประกอบในทางกฏหมายได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

------------------------------------------------
------------------------------------------------
สนใจดูบทความเพิ่มเติม

lerdsin รวมบทความ เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์

------------------------------------------------

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>