Custom Search

Owas รวมบทความ โอวาส จิโนรส

 

ภาพประกอบเน้นคน ไม่เกีียวกับในเรื่องนะครับ

Owas รวมบทความ โอวาส จิโนรส นักธรณีอาวุโส ได้มาเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ในงานธรณี และบทความวิชาการที่น่าสนใจไว้ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ โอวาส จิโนรส การศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลครูตา-ครูผัด ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประถมต้น

- โรงเรียนวัตศรีสุพรรณ วัวลาย อำเภยเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประถมปลาย

- โรงเรียนไซยรจน์โทยา ถนนเจริญประเทศ อำายเมือง จังหวัดเสียงใหม่ มัธยม

- โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

- ปริญญาตรี ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท Petraleum Gedlogy, Northeast Louisiara University, USA

การทำงาน 

- วิศวกรปิโตรเสียม กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี Managirg Director 

- Texaco (Thaiand) ผู้จัดการทั่วไป (เมียนมา) - Resident Manager (/yanmar)

- ผู้จัดการประจำประเทศ (แอลจีเรีย) - Country Marager (Aigeria)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Sericr Vice President บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปีโดรเสียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ ปริษัพเวลเซฟเฟอร์นีเจอร์ มอลล์

- ที่ปรึกษา เดอะเวลล์ ฟิตเนส

- ประธานกองทุน 50 ปี ธรณี มข. และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

---------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

Owas รวมบทความ โอวาส จิโนรส

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 1 ปฐมวัยใจเกินร้อย

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 2 เถ้าแก่น้อยปืนสั้น

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 3 โรงเรียนในฝัน

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 4 มันไม่ง่ายอย่างคิด

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 5 สอบติดวิดยา

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 6 หรือฟ้าลิขิต

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 7 กิจกรรมหลากหลาย

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 8 พ้นรั้วมหา’ลัย

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 9 เป้าหมายไม่ไกลนัก

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 10 อกหักในเมกา

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 11 กลับมาชีวิตเปลี่ยน

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 12 ชีวิตได้เรียนรู้

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 13 วันของนักสู้

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 14 คืนสู่ถิ่นเก่า

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 15 จากเหย้าอีกที

Owas เหนือฟ้าลิขิต โอวาส จิโนรส ตอน 16 ครานี้เก็บฉาก

Owas รวมบทความ โอวาส จิโนรส 

---------------------------------------------

คำเตือน

- บทความนี้ นำมาจากแนวคิดนักวิชาการที่มีการนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ นำมารวบรวมเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และใช้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเรียนรู้ในงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือประกอบในทางกฏหมายได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

------------------------------------------------
------------------------------------------------
สนใจดูบทความเพิ่มเติม
Owas รวมบทความ โอวาส จิโนรส
------------------------------------------------

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>