Custom Search
Nares_นักธรณีวิทยาในหนังฝรั่ง ตอน 1
 
 
  
โดย อาจารย์นเรศ สัตยารักษ์ : https://www.facebook.com/nares.sattayarak
 
ภาพยนตร์ฝรั่งทั้งจากสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ต่างก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาอยู่หลายต่อหลายเรื่อง บ้างก็เพียงแต่อ้างอิงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาเฉยๆ แต่ก็มีหลายเรื่องที่มีตัวละครที่เป็นนักธรณีวิทยา หรือวิชาชีพที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน เช่น นักบรรพชีวินวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และนักธรณีเคมี เป็นต้น ซึ่งก็มีคำถามติดตามมาอีกว่า ตัวละครที่เป็นนักธรณีฯนั้น เป็นตัวดีหรือตัวร้าย เป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย มีบทบาทสำคัญไหม หรือเป็นเพียงแค่ตัวประกอบ หรือโผล่เข้ามาในจอแปลบเดียว หรือพูดประโยคเดียวแล้วหายไป แล้วที่แสดงเป็นพระเอก และ/หรือ นางเอก มีไหม? และข้อสงสัยสุดท้าย ตัวละครเหล่านี้ ตายในเรื่อง หรือว่ามีชีวิตอยู่ถึงตอนจบ?
อาจารย์วิชาธรณีวิทยาชาวสวีเดน 4 คน จาก Department of Earth Sciences, University of Gothenburg ได้พยายามหาความกระจ่างต่อข้อปุจฉาเหล่านี้ โดยใช้ข้อมูลจากเวปไซต์ “ฐานข้อมูลภาพยนตร์นานาชาติ” ( Internet Movie Database; IMDb) เป็นหลักในการสืบค้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลเฉพาะภาพยนตร์จากฮอลลีวูด และอังกฤษเท่านั้น และข้าพเจ้าจะขอนำมาถ่ายทอดเป็นบางส่วน ดังต่อไปนี้
1) ภาพยนตร์ที่มีตัวละครเป็นนักธรณีวิทยาด้วยนั้น มากกว่าครึ่งจะเป็นภาพยนตร์ประเภท แอ็คชั่น ผจญภัย หรือตะวันตก หนึ่งในสี่เป็นหนังดรามา ที่เหลือจัดเป็นพวกระทึกขวัญ และไซไฟ
2) ไม่มีหนังเรื่องใดที่มีนักธรณีฯ เป็นตัวละคร ที่เป็นหนังเพลง และ/หรือ หนังสงคราม (แปลกมาก เพราะดื่มแอลกอฮอล์ เล่นกีตาร์ และร้องเพลงคือเอกลักษณ์ของนักธรณีฯ ทั่วโลก)
3) ส่วนใหญ่แล้ว (61%) ของตัวละครที่เป็นนักธรณีวิทยา จะมีบทบาทในภาพยนตร์ไม่มากนัก
4) ร้อยละ 89 ของนักธรณีวิทยาที่กล่าวถึงในภาพยนตร์จะเป็นผู้ชาย
5) บทบาทของนักธรณีวิทยาในหนังฝรั่งนั้น ส่วนมากจะเป็นคนดี (83%) (ผิดกับนักวิทยาศาสตร์สาฃาอื่น เช่น นักฟิสิกส์ หรือนักเคมี ที่มักจะเป็นลูกน้องของผู้ร้าย และถูกเจ้านายสั่งให้ประดิษฐ์อาวุธร้าย เพื่อการคุกคามประชาชนและโลกสันติ)
6) นักธรณีวิทยาที่มีบทบาทเป็นคนร้ายในยุคแรกๆ ของการสร้างภาพยนตร์นั้น มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการน้ำมัน และเหมืองแร่ ซึ่งมักจะกระทำด้วยตัวเอง หรือถูกผู้บริหารสั่งให้ขับไล่เจ้าของที่ดินให้ย้ายหนีออกไปจากแหล่งทรัพยากรธรณีที่ค้นพบ
7) นักธรณีฯ ที่เป็นคนดีมักจะรอดชีวิตในหนัง (72%) แต่หากเป็นคนร้ายจะมีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 68
😎 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีภาพยนตร์ที่มีตัวละครที่เป็นนักธรณีวิทยาหญิงเสียชีวิตเลย
9) การตายของตัวละครที่เป็นนักธรณีวิทยานั้น จำนวนกว่าครึ่งจะถูกฆาตกรรม ที่เหลือจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และธรณีพิบัติภัย เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว โคลนถล่ม หรืออุกาบาต
10) จำนวนภาพยนตร์ที่มีตัวละครเป็นนักธรณีวิทยานั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปีละไม่เกินหนึ่งเรื่อง ในปีค.ศ. 1930 มาเป็นมากกว่า 5 เรื่องในปีใกล้ปัจจุบัน
11) ทีมงานชาวสวีเดนผู้สืบค้นหาความจริงในเรื่องนี้ระบุว่า 80 ปีที่ผ่านมานี้สหรัฐอเมริกา และอังกฤษได้ผลิตภาพยนตร์ที่กล่าวถึงวิชาชีพธรณีวิทยามาแล้ว รวมกันมากกว่า 80 เรื่อง
12) ประมาณร้อยละ 10 ของภาพยนตร์เหล่านี้กล่าวถึง “นักธรณีวิทยาปลอม” ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นฝ่ายผู้ร้าย ที่ปลอมตัวมาเพื่อการจารกรรมหรือเจตนาร้าย กลุ่มที่สองเป็นพวกตำรวจ หรือเอฟบีไอปลอมตัวมาสืบหาข้อเท็จจริง
13) หลังจากทีมงานได้สำรวจค้นหาข้อมูลทั้งหมดแล้ว ได้สรุปความคิดเห็นว่า วงการบันเทิงโลกนั้น มองวิชาชีพธรณีวิทยาว่า เป็นอาชีพที่ตรงไปตรงมา แต่ทว่า มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงจนน่าตกใจ
14) ภาพพจน์ในแง่บวกของวิชาชีพธรณีวิทยาที่ปรากฏในภาพยนตร์จากโลกตะวันตกนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นกับว่า นักธรณีวิทยาทั่วโลกจะมีผลงานเช่นไรกับด้านการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรณี รวมทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก และธรณีพิบัติภัย
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า นักธรณีวิทยาทั่วโลกจะร่วมมือกันในการใช้ความรู้ และความสามารถของพวกเรา ดำเนินชีวิตการงานต่อไปอย่างสุขุมรอบคอบ ระมัดระวัง ถูกต้องในครรลองคลองธรรม เพื่อประโยชน์สุขจะบังเกิดขึ้นกับโลกของเรา เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพยนตร์ที่มีตัวละครเป็นนักธรณีวิทยา ที่เป็นคนดี คนที่สร้างสรรค์โลก ทั้งในฐานะพระเอก พระรอง นางเอก นางรอง และตัวประกอบ ต่อๆ ไป
ดีไหมครับ พ่อแม่พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง
ป.ล. ข้าพเจ้าสกัดแกะข้อความข้างบนเกือบทั้งหมดมาจาก Rock star: Geologists on the Silver Screen; www.earthmagazine.org !!
 

---------------------------------------------

คำเตือน

- บทความนี้ นำมาจากแนวคิดนักวิชาการที่มีการนำเสนอผ่านสื่อที่น่าสนใจ นำมารวบรวมเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และใช้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเรียนรู้ในงานด้านธรณีวิทยา (Geology) ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือประกอบในทางกฏหมายได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

------------------------------------------------
------------------------------------------------
สนใจดูบทความเพิ่มเติม
------------------------------------------------

 

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>