Custom Search

นายกสมาคมเข้าคุยเตรียมงามประชุมวิชาการทางธรณีวิทยา 80 ปี ปริญญา นุตาลัย 

นายกสมาคมเข้าพบและพูดคุยกับ ดร.ปริญญา นุตาลัย ในโอกาสที่สมาคมจะร่วมจัดงานประชุมวิชาการทางธรณีวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี อาจารย์ ดร.ปริญญา นุตาลัย 

-----------------------------------------------

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>