Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ช่วงนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ทั้งรู้สึกได้และไม่ได้ ความรู้ว่าด้วยเรื่องของแผ่นดินไหว 

ที่มา กรมทรัพยากรธรณี

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์