Get Adobe Flash player

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ดินถล่ม 691
ติวเข้มทีมผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ คณะวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2552 605
ทธ. แถลงข่าว แผ่นดินไหวเนปาล ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร? 1032
ธรณีกาล ตารางเวลาของโลก 2494
นศ.ชีวเคมี คว้ารางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 ในโครงการทำดีเพื่อ มข. 1120
นศ.ฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ 822
นักธรณีทั้งหลาย ปีใหม่แล้ว ตั้งปณิธานทำสิ่งใหม่ๆ กันเถอะ ! 522
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ พบสื่อมวลชน แนะใช้สาหร่ายสไปรูไลน่าบำบัดน้ำเสียด้วยหลักความสัมพันธ์แบบภาวะอยู่รวมกัน-ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ 1104
บุคคลสำคัญทางธรณีวิทยา 1114
ประกาศผลการประกวดโลโก้อุทยานธรณี 1854
ประชุมวิชาการ 1st Sirindhorn Conference on GeoInformatics 644
ประชุมสามัญประจำปี..เทคโนโลยีธรณี มข. 2553 542
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางระบบการควบคุมภายในของกรมทรัพยากรธรณีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน" 35
ประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2730
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี 35
ปลัดโชติ ตราชู และพี่น้องวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า 531
ผลงานความร่วมมือระหว่างประเทศโครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย 502
ฝากประชาสัมพันธ์ GEOINDO 2015 3121
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา (The National Geological Museum) 542
ภาควิชาเคมี เปิดห้องเรียนการเรียนรู้ทางเคมี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 548
มนต์จำปา 958
รวบรวมวารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 1642
รวมพลังชาวจำปา ทำดีบริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง 596
รำลึก พล.ต.อ.เภา สารสิน ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการศึกษาไทย 378
รู้จักอุกกาบาต วัตถุจากนอกโลก 619
วิชาการธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี 388
วิชาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา 464
วิดีทัศน์ วิทยาขอนแก่น 521
ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12 478
ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12 504
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. นั่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนใหม่ 916
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลในงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข” ประจำปี 2556 580
ศิษย์เก่าคณะวิทย์ฯ และนักวิจัยศูนย์นาโนฯ มข. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลใหญ่ 627
ศิษย์เก่าและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มข รับรางวัล”วิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี” ในงานประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 547
ศิษย์เก่าและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มข รับรางวัล”วิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี” ในงานประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 676
สัมมนา THAI - LAO The 3rd conference on geology and mineral resource 768
สัมมนา ครั้งที่ 6/2561 หัวข้อ “5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม” 37
สัมมนาวิชาการด้านธรณี GEOINDO 2015 4538
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 616
หนังสือคู่มือดินถล่มจาก USGS 489
อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา นักธรณีไทยคนรุ่นใหม่ จากลูกมอดินแดง 1086
อุกกาบาต มหันตภัยจากนอกโลก 518
อุปกรณ์การสำรวจธรณีวิทยา 1676
เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย นศ. คณะวิทย์ ในการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 490
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ "เหมืองแร่ : บอกเล่าประสบการณ์ 48 ปี" โดย คุณวิทยา พรรณสมัย นักธรณีวิทยารุ่น 09 731
เรื่องพลังงานที่คนไทยต้องรู้ 453
แถลงข่าวในหัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย: ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) 40
แบ่งปันบทความทางหนังสือพิมพ์เรื่อง ความจริงเกี่ยวกับน้ำมันแพง 476
โครงการ ปตท. สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตเลียม 1770
โครงการงานศึกษาพัฒนาระบบแบบจำลอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย พื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ 487

ค้นหาข้อมูลในเว็ป