Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 15th Regional Congress on Geology, Minerals and Energy Resources of Southeast Asia ในหัวข้อ ASEAN Geosciences and Earth Resources for Sustainable Development

เรียน สมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย & นักธรณีวิทยาไทยทุกท่าน

General Department of Geology and Minerals of Vietnam (GDGMV) ได้มีหนังสือ ถึงสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.) เพื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 15th Regional Congress on Geology, Minerals and Energy Resources of Southeast Asia ในหัวข้อ ASEAN Geosciences and Earth Resources for Sustainable Development

ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2561 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและพิจารณาส่งผลงานวิชาการมนการประชุมดังกล่าว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนงาน GEOSEA
http://geosea2018.vn/conf.php?menu_id=16

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์