ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 6/2561 หัวข้อ “5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม” 


.
นำเสนอโดย คุณมนวรรธน์ กมลศิลป์ คุณชมพูนุท จุมพลชาติ และคุณรณกฤษฏิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ที่มา https://www.facebook.com/GeologyChula