Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ Assoc.Prof. Alison T Ung จาก University of Technology Sydney

 

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 อ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล และรศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล ร่วมให้ต้อนรับ Assoc.Prof. Alison T Ung จากภาควิชา Chemistry and Forensic Science, Faculty of Science, University of Technology Sydney ,Australia เนื่องในโอกาสร่วมสัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้าน Natural products in drug discovery and drug scaffolds ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี

ที่มา http://www.sc.kku.ac.th/Alumni/news_detail?news_id=10

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์