Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ นักเรียนสาธิต มข. ( มอดินแดง) จ.ขอนแก่น

 

 

บ่ายวันนี้ ( 21 มกราคม 2553 ) ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางวัลยา แสงห้าว หัวหน้างานบริการการศึกษา ผู้แทนภาควิชาต่างๆ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 -5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง ) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 90 คน ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ ในช่วงแรก คณะอาจารย์และนักเรียน ได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ จากนั้น รับฟังการบรรยายสรุป วิธีการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนการศึกษา โดย หัวหน้างานบริการการศึกษา ณ ห้อง Unit C อาคารเรียนรวม ต่อมา คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวทางเพื่อศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้เข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากรในแต่ละภาควิชาร่วมให้ความรู้ และต้อนรับ

ที่มา http://www.sc.kku.ac.th/Alumni/news_detail?news_id=11

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์