ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0004.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

คณะกรรมการ GST ปี 2559 - 2560 สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย”

 ---------------------------------------------------------

ที่ปรึกษาสมาคม

1. 

2.

 

---------------------------------------------------------

คณะกรรมการ 

     

ดร. ทศพร นุชอนงค์

นายกสมาคม

Tel: 08 1984 9179

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ

อุปนายก

Tel: 08 1646 3234

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ดร.สมหมาย เตชวาล

อุปนายก

Tel: 081-918-4798

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายสุวิทย์ โคสุวรรณ

บรรณาธิการ

Tel: 08 1905 5234

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายนิกร มั่งคั่ง

กรรมการกลาง

Tel: 08 1821 6893

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายวรพันธ์ ทิพากร

กรรมการกลาง

Tel: 08 9018 1717

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายสุรศักดิ์ แย้มเนตร

กรรมการกลาง

Tel: 08 1498 5848

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายปรีชา สายทอง

นายทะเบียน

Tel: 08 1890 8194

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายกิจจา คล้ายวิมุติ

กรรมการกลาง

Tel: 08 1938 7371

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ประชาสัมพันธ์

Tel: 08 8584 4506

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายมงคล หลักเมือง

ปฎิคม

Tel: 081-909-3752

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายนพดล ภูมิวิเศษ

กรรมการกลาง

Tel: 081-658-5752, 02-243-7874

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม

กรรมการกลาง

Tel: 081-753-4384

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นางสาวอังศุมาลิน พันโท

เหรัญญิก

Tel: 08 6901 6867

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร

เลขาธิการ

Tel: 08 9815 2239

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
     

 

---------------------------------------------------------

อุปนายก

1. อุปนายก ด้านความร่วมมือกับสมาคมธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย

2. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ

3. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายสมาชิกในประเทศ

4. อุปนายก ด้านวิชาการ

5. อุปนายก ด้านฝ่ายบริหาร 

 

--------------------------------------------------------- 

ข้อมูลสารสนเทศ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

---------------------------------------------------------

VDO วันนี้

Statistics

Users
1
Articles
109
Articles View Hits
2163

ผู้สนับสนุน (Sponser)

อัลปั้มภาพ สธท.
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
Kiattiphong Udomtanateera
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kiattiphong Udomtanateera (4)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>