Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ธรณีวิทยา ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุม  เรื่อง “การอนุรักษ์ธรณีวิทยา การจัดตั้งอุทยานธรณีและการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (East and Southeast Asia Geopark Symposium)” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งอุทยานธรณีทั้งในและต่างประเทศ จากประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟินแลนด์ UNESCO สปป.ลาว และประเทศไทย ผู้แทนคณะทำงานอุทยานธรณี ประจำจังหวัด (สตูล อุบลราชธานี ขอนแก่น เลย และกาฬสินธุ์) ผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์ธรณีวิทยา  และอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณีทั่วประเทศ  ตลอดจนนักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา  ส่วนราชการ  และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณียังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ ผาชัน สามพันโบก สามหมื่นรู เสาเฉลียง และผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย และพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬิสินธุ์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์