Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ฟรี! เชิญชวนร่วม งานเสวนาวิชาการภายใต้โครงการ Afican Week

ฟรี! เชิญชวนร่วม งานเสวนาวิชาการภายใต้โครงการ Afican Week 

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาวิชาการภายใต้โครงการ Afican Week ในหัวข้อเรื่อง "ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาโครงการทรัพยากรธรณีในกลุ่มประเทศแอฟริกา" ในวันที่ 17 กันยายน 2553  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 210  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนด้านทรัพยากรธรณีสู่สาธารณชน และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มแอฟริกา


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์