Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

บัญชีเพื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าของ สมาคมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี นางผกามาศ ขาวปลอด และ/หรือ นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สะพานควาย

เลขที่บัญชี 033-298385-1

หมายเหตุ

ไม่รับโอนเงินลงทะเบียนรายบุคคล

หากมีการโอนเงินแล้ว ให้แจ้งข้อมูลการโอน จำนวนและรายชื่อ (ถ้ามี)

ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีปัญหาการโอนเงิน กรุณาติดต่อ พี่ผกามาศ ที่ 089-124-8282

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์