Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ความเป็นมาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หารือร่วมกันที่จะก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนมากกว่าหมื่นคน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร

การจัดตั้งสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิก ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยมี นายโชติ ตราชู ศิษย์เก่าภาคธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ รุ่น 7 (มข. 16) เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนแรก

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์