Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ยามสายัณห์ดูอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ส่วยสั่นต่อ

ยามสายัณห์ดูอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ส่วยสั่นต่อ ยามราตรีละเลียดเบียร์เมียนมาร์คร่ำครวญเพลงผู้ชนะสิบทิศรำลึกถึงจะเด็ดและตะละแม่กุสุมา ยามเช้านั่งจิบชาที่โรงแรมถิรียิสะยา มองข้ามแม่น้ำอิรวดีเพื่อชมเจดีย์ตั่นจี่ต่าวที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทางด้านตะวันตก ที่เกิดจากการโก่งงอของชั้นหินอันเนื่องจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ จนกลายเป็นโครงสร้างรูปประทุน ที่ที่มีการขุดเจาะและผลิตน้ำมันดิบหลายแหล่งตามตีนเขา และยามสายจึงได้เวลาไปเยี่ยมชมเจดีย์อานันดาและเจดีย์ส่วยสิโก่งอันเลื่องชื่อ ตามนั้นนะครับ ท่านสารวัตร

ปล. ด้านบนเป็นทิศเหนือนะครับ(ดักคอพวกชอบถามไว้ก่อน)

ที่มา Nares Sattayarak

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์