Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

สาร นายกสมาคมถึงสมาชิกผู้ร่วมทริป “ลาวใต้ 2018 เลาะอันบ่ทันเบิ่ง” 

http://www.gst.or.th

เรียน สมาชิกผู้ร่วมทริป “ลาวใต้ 2018 เลาะอันบ่ทันเบิ่ง

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) รู้สึกมีความยินดีที่ได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทริปธรณีวิทยา “ลาวใต้ 2018 เลาะอันบ่ทันเบิ่ง” ของอาจารย์นเรศ สัตยารักษ์ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ) ในครั้งนี้ ตามแนวทางที่สมาคมฯ มีนโยบายจะดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากิจกรรมการทัศนศึกษาด้านธรณีวิทยาของสมาคมได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของอาจารย์นเรศ คือ ปี 2557 เบิ่งลาวใต้ จัมปาสัก สปป. ลาว และ ปี 2558 เลาะมอง มันทะเลย์-พุกาม เมียนมาร์ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นในด้านการทัศนศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของธรณีวิทยาในพื้นที่ต่างประเทศ และเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักธรณีร่วมกัน ซึ่งทำให้นอกจากจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาด้านธรณีในแต่ละประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันของนักธรณีทั้งในและต่างประเทศไปด้วย เมื่อทราบว่า อาจารย์นเรศ ได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาด้านธรณีวิทยาในต่างประเทศครั้งนี้ สมาคมฯ จึงเสนอขอร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนี้ในบางส่วน ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมฯ ยินดีในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้แม้จะไม่มากนัก แต่ก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนกิจกรรมธรณีวิทยาในทุกด้านเพื่อสร้างสังคมธรณีของไทยให้ก้าวไกลในทั่วโลก

สมาคมฯ มีกิจกรรมที่มุ่งเปิดตัวต่อสังคมเครือข่ายภายนอกมากขึ้น นอกจากทริปด้านธรณีวิทยาแล้วยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มุ่งการเปิดโลกกว้างให้สมาชิกสามารถนำครอบครัวและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น โดยมีแผนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการมาร่วมกิจกรรมของสมาชิก ซึ่งจะเลือกนำเส้นทางในจุดที่มีความสำคัญหรือน่าสนใจทางด้านธรณีวิทยามาเป็นตัวกำหนด ให้มีโอกาสท่องเที่ยวและได้เรียนรู้โลกกว้างด้านธรณี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนศึกษาร่วมกัน พบปะสังสรรค์ใช้ชีวิตกินอยู่ร่วมกันเป็นเวลาหลายวัน สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดแนบแน่นขึ้นในหมู่สมาชิกและเป็นช่องทางสร้างเครือข่ายร่วมกับบุคคลภายนอก ซึ่งสมาคมฯ หวังว่าทุกท่านคงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมร่วมกันอีกในโอกาสต่อไป

สุดท้ายขออวยพรให้สมาชิก ทริปลาวใต้ 2018 ทุกท่าน จงประสบความสำเร็จดังหวังในการเดินทางครั้งนี้ มีความสุขสนุกสนาน เดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคน และหวังว่าคงจะได้มาร่วมกิจกรรมสมาคมฯ อีกในโอกาสต่อๆ ไป

 __0006.jpg

ดร. สมหมาย เตชวาล

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ปี 2561-2562

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์