Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. (KKUGTA) เริ่มกิจกรรมทริปทัศนศีกษาต่างประเทศปีที่ 5

วันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประเทศตุรกี ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. (KKUGTA) ได้จัดกิจกรรมทริปทัศนศีกษาต่างประเทศ โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ได้กำหนดทริปเพื่อไปเที่ยวชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคกลาง และแหล่งมรดกโลกด้านธรณีวิทยาของโลกที่ ประเทศตุรกี งานนี้ทั้งสนุกและได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยามากมาย มาติดตามเรื่องราวทริปนี้ร่วมกันครับ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์