Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

กรมทรัพยากรธรณี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมทรัพยากรธรณี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยสาระสำคัญของความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตลอดจนกิจกรรมด้านการสำรวจและขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในประเทศ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการประชุมวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย ร่วมลงนาม 
 
 
ที่มา www.facebook.com/กรมทรัพยากรธรณี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์