Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิก สธท. และนักธรณีวิทยาผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สธท. 

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 

กิจกรรม

@ ช่วงเช้า การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรแร่ 

@ ช่วงบ่าย เสวนาเรื่องทิศทางและอนาคตนักธรณีวิทยาไทย 

@ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

@ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาชิกสมาคมธรณี

----------------------------------

กำหนดการ สธท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

...

----------------------------------

 
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ผู้ลงข้อมูล
ที่มา www.gst.or.thwww.gst.or.th

Attachments:
Download this file (กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560_final.pdf)กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560_final[กำหนดการประชุมใหญ่สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560]176 kB

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์