Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

สมาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตัวแทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่เทคโนธานี มหาวิทยาลัยสุรนารี โดยกิจกรรมนี้สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารี

การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 60 คน จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์