Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุม "ทิศทางวิชาชีพธรณีวิทยา"
 
13 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ที่โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุม "ทิศทางวิชาชีพธรณีวิทยา" เพื่อพัฒนางานด้านธรณีวิทยาของไทย

ที่มา www.gst.or.th

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์