Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ประวัติของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยนั้นก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรตามไปอ่านกันได้ http://gst.or.th/geo-directory/content/first-gst-newsletter-december-1972

เมื่อสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้ออกระเบียบข้อบังคับของสมาคมวิทยาแห่งประเทศไทย ตามไปอ่านกันได้ที่ http://gst.or.th/geo-directory/content/rule-gst-september-1984

และในปี ค.ศ.1999 นั้นทางสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ก็ได้รวบรวมข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดไว้ดังนี้ครับ http://gst.or.th/geo-directory/content/gst-membership-may-1999

สำหรับปัจจุบันสมาชิกทั้งหมดของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้ที่ http://gst.or.th/membership

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์