Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

แบ่งปัน : สื่อประกอบการบรรยายในงานการประชุมวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ทางผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยายในงานกิจกรรมของทางสมาคมในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

โดยรวบรวมไว้เป็น Link เพื่อ Download ด้านล่างครับ

 

การบรรยาย AEC กับ ผลกระทบต่อไทย โดย ท่าน อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร 

การเสวนาเรื่อง นักธรณีวิทยา กับ AEC 

พลังงานและ AEC โดย ดร.ทรงภพ พลจันทร์ 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาและการเตรียมตัวสู่ AEC โดย คุณ ชวลิต ถนอมถิ่น

 

การสัมมนาหลักสูตรธรณีวิทยา และ AEC โดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์