Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

 สรุปการประชุมของกรรมการบริหารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ 

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ 26 กรกฏาคม 2555

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ 30 ตุลาคม 2555

การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ 17 ธันวาคม 2555

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556

การประชุม Minute of annual meeting วันที่ 7 มีนาคม 2556

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์