Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
อุโมงค์ส่งน้ำเชียงใหม่ถล่ม ฝังทั้งเป็นนักธรณีดับ 2 ศพ ! 02 มีนาคม 2560 210
ขอเชิญสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 18 มีนาคม 2559 1728
ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคม ในวาระเข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี 02 กุมภาพันธ์ 2559 615
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย” 30 ตุลาคม 2558 1181
สมาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 21 มิถุนายน 2558 979
สไลด์บรรยายเรื่อง แร่และหิน โดย ดร. พล เชาว์ดำรง 17 มิถุนายน 2558 909
ติดตามเรื่องราวธรณีกับ นเรศ สัตยารักษ์ ได้แล้วที่เว็ปไซต์สมาคม GST 30 เมษายน 2558 1112
สไลด์บรรยายเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้ตัว โดย ดร. พล เชาว์ดำรง 29 มีนาคม 2558 810
รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 20 มีนาคม 2558 4412
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 20 มีนาคม 2558 1600
“ท่องธรณีเมียนมาร์” (Geological Field Trip : A Glimpse of Central Myanmar Geology) 03 มีนาคม 2558 5419
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้่งที่ 5/2557 29 มกราคม 2558 809
“สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 18 มกราคม 2558 1363
ภาพการประชุม "ทิศทางวิชาชีพธรณีวิทยา" 13 มกราคม 2558 708
ขอเชิญประชุม "ทิศทางวิชาชีพธรณีวิทยา" 12 มกราคม 2558 512
ส.ค.ส. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2558 01 มกราคม 2558 413
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2557 24 ธันวาคม 2557 457
"กอล์ฟประจำปี GST 2014" 08 พฤศจิกายน 2557 827
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เลี้ยงอำลาท่านอดีตนายกสมาคมฯ ดร. ทรงภพ พลจันทร์ 08 พฤศจิกายน 2557 997
ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้านพลังงาน 01 ตุลาคม 2557 3517
ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ได้เป็นรับรางวัลผู้นำดีเด่น SPE International 30 กันยายน 2557 539
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2557 19 กันยายน 2557 646
ผู้ตรวจ สมหมาย ประชุมทีมงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและทะเบียนสมาชิกสมาคม 02 กันยายน 2557 477
สมาคมเข้าร่วมงานพิธีศพของท่าน ท่านพิสิทธิ์ ธีรดิลก อดีตนายสมาคม 06 กรกฎาคม 2557 536
ร่วมอาลัยการจากไปของท่าน ท่านพิสิทธิ์ ธีรดิลก 01 กรกฎาคม 2557 790
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2557 13 พฤษภาคม 2557 436
The 7th International conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering 13 พฤศจิกายน 2556 752
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Expert) ด้านธรณีวิทยา 22 พฤษภาคม 2556 2112
ประวัติของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2556 723
สรุปการประชุมของกรรมการบริหารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ 16 พฤษภาคม 2556 479
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 14 พฤษภาคม 2556 681
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 14 พฤษภาคม 2556 608
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณจินตนา วงศ์สะอาด 04 พฤษภาคม 2556 639
รวมบันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯทั้งหมด 22 เมษายน 2556 473
ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ คุณวิสรรค์ จันทร์ทอง 12 เมษายน 2556 651
ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ คุณณัฐวุฒิ อยู่สมบูรณ์ 06 เมษายน 2556 649
การประชุม Minute of annual meeting วันที่ 7 มีนาคม 2556 07 มีนาคม 2556 714
ประชุมสัมมนา เรื่องนักธรณีวิทยากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 07 มีนาคม 2556 1891
แบ่งปัน : สื่อประกอบการบรรยายในงานการประชุมวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 07 มีนาคม 2556 641
กำหนดการเสวนานักธรณีไทยกับการเข้าสู่ AEC และการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 07 มีนาคม 2556 777
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 638
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2555 703
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 670
กอล์ฟ ทอง สธท. 2555 ที่คาสคาต้า 28 ตุลาคม 2555 1633
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ 26 กรกฏาคม 2555 26 กรกฎาคม 2555 685
The Role of Geoscience in Thai Society by President of Geological Society of Thailand, Dr.Songpope Polachan in The Thai-Lao Technical Conference on Geology and Mineral Resources at Rama Gardens Hotel Bangkok 22 พฤษภาคม 2555 615
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 17 พฤษภาคม 2555 713
เชิญสมาชิกสมาคมฯร่วมประชุมประจำปีกับทางสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2555 29 มีนาคม 2555 602
GEOSEA 2012 Material 07 มีนาคม 2555 601
2010 GST GOLDEN GOLF TOURNAMENT 30 ตุลาคม 2553 579

ค้นหาข้อมูลในเว็ป