Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560

ดำเนินการโดย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 21.00 น. 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สนใจลงทะเบียนออนไลนได้ที่ http://bit.ly/2FigJeH

มาร่วมกันแนะนำการทำงานและคัดเลือกคณะทำงานใหม่กันนะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.gst.or.th

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์