Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาบรรพชีวินวิทยา ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม

ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาบรรพชีวินวิทยา

Statement:
ประวัติย่อ (Curriculum Vitae)

วิฆเนศ ทรงธรรม (Wickanet Songtham)

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

184 หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 370 739-41 โทรสาร 044 370 742 โทรศัพท์มือถือ 085 105 7512

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ประสบการณ์ สถาบัน  ตำแหน่ง  ปี
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อาจารย์/นักวิจัย/รองผู้อำนวยการ  2554 ถึงปัจจุบัน
 
กรมทรัพยากรธรณี  นักธรณีวิทยา  2536-2554
 
ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. ขอนแก่น  นักธรณีวิทยา  2529-2536
 
ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. นครราชสีมา  นักธรณีวิทยา  2528-2529
 

 

การศึกษา สถาบัน วุฒิ  ปี
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ph.D. (Geology) 2547
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. (ธรณีวิทยา) 2543
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (ธรณีวิทยา) 2527
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2521
 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก มัธยมศึกษาตอนต้น 2519
 
โรงเรียนขลุงศรีหฤทัย ประถมศึกษา 2516 

ทุนการศึกษา ผู้ให้ทุน  ปี

- กองทุนสัมปทานปิโตรเลียม กรมทรัพยากรธรณี 2541 – 2543

- โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2543 – 2546 

รางวัล

2547 – ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการวิจัย

- ธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา เรณูวิทยา กายวิภาคศาสตร์เนื้อไม้กลายเป็นหิน ลำดับชั้นหิน

ประสบการณ์การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ

2012 – The First International Symposium of the International Geoscience Programme Project 589, 27 October-1 November 2012, Xi’an, China, Hosted by Institute of Geology, Chinese Academy of Geosciences, China; Paper entitled “Sedimentary deposits with associated Australasian tektites: implication to the impact of extraterrestrial objects to the Earth in northeastern Thailand”.

2012 – 5th International UNESCO Conference on Geoparks (GEOPARKS 2012), 12-15 May 2012, Shimabara, Japan, Hosted by Unzen Volcanic Area Global Geopark, Under the Patronage of UNESCO; Paper entitled “Sustainable development of Geological Resources in Nakhhon Ratchasima Province, NE Thailand”

2011 – International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2011), 1-3 December 2011, Khon Kaen, Thailand, Hosted by Khon Kaen University; Paper entitled “Evidence of sedimentary deposits generated by an Early Pleistocene meteor impact in northeastern Thailand”

2011 – World Conference on Paleontology and Stratigraphy 2011 (WCPS 2011), 28-30 November 2011, Nakhon Ratchasima, Thailand, Hosted by Nakhon Ratchasima Rajabhat University; Paper entitled “Settlement of Dvaravati cities beyond Late Holocene marine regression in Lower Central Plain of Thailand ”

2010 – International Conference on Palaeontology of Southeast Asia, 1-2 November 2010, Mahasarakham University, Thailand, Hosted by Mahasarakham University; Paper entitled “Summary Review on Palaeobotanical Research in Thailand”, keynote speaker.

2007 – International Conference on Geology of Thailand: Towards Sustainable Development and Sufficiency Economy, 21-22 November 2007, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand, Hosted by Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand; Paper entitled “Middle Holocene peats and mollusk shells from Ongkharak area, Nakhon Nayok, Central Thailand: Evidence of in situ deposits during a marine transgression period”.  

2005 – International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005), 28-30 November 2005, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, Hosted by Department of Geotechnology, Faculty of Technology, Khon Kaen University; Paper entitled “Sedimentary facies and environments of an unusual thick shell bed in Mae Moh basin, Lampang Province, Thailand”.

2003 – The 8th International Congress on Pacific Neogene Stratigraphy, Pacific Neogene Paleoenvironments and Their Evolution, 3-9 February 2003, Chiang Mai Phucome Hotel, Chiang Mai, Thailand; Hosted by Department of Geological Sciences, Chiang Mai University; Paper entitled “Oligocene-Miocene climatic changes in northern Thailand resulting from extrusion tectonics of the Southeast Asian landmass”.

2002 – Symposium on Geology of Thailand, 26-31 August 2002, Century Hotel, Bangkok, Thailand; Hosted by Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand; Paper entitled “Oligocene-Miocene climatic changes in Thailand from palynological evidence and the tectonic implication”. 

2002 – First International Palaeontological Congress (IPC 2002), 6-10 July 2002, Macquarie University, Sydney, Australia; Hosted by Geological Society of Australia; Paper entitled “Some Tertiary palynofloras from Thailand with climate change evidences”.

2000 – Southeast Asian Coal Geology Conference, 19-20 June 2000, Bandung, Indonesia; Hosted by Department of Mines and Energy of the Republic of Indonesia; Paper entitled “Temperate palynological elements from Na Hong basin, northern Thailand”.

1999 – The Comprehensive Assessments on Impacts of Sea-Level Rise, 1-4 December 1999, Cha-Am Methavalai Hotel, Cha-Am, Petchaburi, Thailand; Hosted by Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand; Paper entitled “Holocene marine crabs and further evidence of a sea-level peak at ca. 6,000 years B.P. in Thailand”.

1999 – International Symposium on Shallow Tethys (ST) 5 (SHALLOW TETHYS 5), 1-5 February 1999, Chiang Mai Phucome Hotel, Chiang Mai, Thailand; Hosted by Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, Thailand; Paper entitled “Palynology, age, and paleoenvironment of Krabi basin, southern Thailand”.

 

ผลงานตีพิมพ์

Songtham, W., Duangkrayom, J., and Jintasakul, P. (2012) An Australasian tektite from the Yasothon soil series, Noen Sa-nga, Chaiyaphum, northeastern Thailand. Acta Geoscientica Sinica 33(s1): 59-64.

Songtham, W., Mildenhall, D.C., and Ratanasthien, B. (2012) Petrified tree trunks from a gravel deposit, Ban Tak Petrified Forest Park, Ban Tak-Sam Ngao basin, Tak province , northern Thailand. Journal of Science and Technology Mahasarakham University 31(1): in press.

Songtham, W., Sratongyung, J., Chompusri, S., Mildenhall, D.C., Seammai, S., Khomwongthep, B., Khanmanee, C. (2011) Provenance of a black sand deposit in Laem Ngob district, Trat province, eastern Thailand. Journal of the Geological Society of Thailand 1: 1-6.

Songtham, W., Ratanasthien, B., Watanasak, M., Mildenhall, D.C., Singharajwarapan, S., Kandharosa, W. (2005) Tertiary basin evolution in northern Thailand: a palynological point of view. Natural History Bulletin of the  Siam Society 53(1): 17-32.

Songtham, W. (2005) Sedimentary facies and environments of an unusual thick shell bed in Mae Moh Basin, Lampang Province, Thailand. GEOINDO 2005, Khon Kaen, Thailand: 622-626.

Songtham, W., Ugai, H., Imsamut, S., Maranate, S., Tansathien, W., Meesook, A., and Saengsrichan, W. (2005) Middle Miocene molluscan assemblages in Mae Moh Basin, Lampang Province, northern Thailand. Science Asia 31(2): 183-191.

Songtham, W., Ratanasthien, B., and Mildenhall, D.C. (2004) New species of algae Actinastrum Lagerheim and Closterium Nitzsch ex Ralfs from Middle Miocene sediments of Chiang Muan Basin, Phayao, Thailand, with tropical pollen composition. Science Asia 30: 171-181.

Songtham, W., Ratanasthien, B., Mildenhall, D.C., Singharajwarapan, S., and Kandharosa, W. (2003) Oligocene-Miocene climatic changes in northern Thailand resulting from extrusion tectonics of Southeast Asian landmass. Science Asia 29: 221-233.

Songtham, W., Ratanasthien, B., Watanasak, M., and Mildenhall, D.C. (2000) Temperate palynological elements from Na Hong Basin, northern Thailand. Mahidol Journal 7(2): 121-126.

Songtham, W., and Ratanasthien, B. (1999) Macrophthalmus (Venitus) latrellei crabs from Trat province: indicator of paleoshoreline. Journal of the Geological Society of Thailand 1: 11-15.

 

หนังสือ

1.ชื่อเรื่อง Prehistoric Khorat ปี 2011

ผู้แต่ง Wickanet Songtham, Paul J, Grote, Wipanu Ragmai, Anisong Chitnarin, Ratanaphorn Hanta, Jaroon Duangkrayom, Krongkaew Jenjitpaiboon

ผู้พิมพ์ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ภาษา English/Thai

 

2.ชื่อเรื่อง Phuwiangosaurus sirindhornae ปี 2006

ผู้แต่ง Wickanet Songtham, Benja Sektheera

ผู้พิมพ์ Department of Mineral Resources

ภาษา Thai/English

 

3.ชื่อเรื่อง Biodiversity of ancient lives in Thailand

ปี 2006

ผู้แต่ง Yaowalak Chaimanee, Wickanet Songtham, Sasidhorn Khansubha, Chotima Yamee, Pannipa Tian

ผู้พิมพ์ Department of Mineral Resources

ภาษา Thai/English

 

4.ชื่อเรื่อง: ทำเนียบซากดึกดำบรรพ์ไทย นามยกย่องบุคคล ปี: 2549

ผู้แต่ง: วิฆเนศ ทรงธรรม เยาวลักษณ์ ชัยมณี อัปสร สอาดสุด นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล โชติมา ยามี ศศิธร ขันสุภา เฉิดฉัน โพธิไชยา พรรณิภา แซ่เทียน

ภาษา: ไทย  

 

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Tel: 044 370 739-41 085 105 7512

 

 

ที่มา http://www.gst.or.th/

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์