Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

 

สมาชิกนิสิตนักศึกษา สมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทย

 

สมาชิกนิสิตนักศึกษา ได้แก่ ผู้กำลังศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาในขั้นอุดมศึกษา ซึ่งสมาคมฯได้รับไว้เป็นสมาชิก

 

  ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี
ประธานนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์