Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2555 - 2557

 ดร. ทรงภพ พลจันทร์

 

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2555 - 2557 ดร.ทรงภพ พลจันทร์

"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย"
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์