Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

คณะกรรมการวิชาการ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2559-2560

1. ดร.พล เชาว์ดำรงค์ ประธานกรรมการ

2. ดร.ภาสกร ปนานนท์ กรรมการ (ธรณีฟิสิกส์)

3. ดร.ปัญญา จารุศิริ กรรมการ (รอยเลื่อนเปลือกโลก)

4. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล กรรมการ (หินแกรนิต)

5. นายวรวุฒิ ตันติวนิช กรรมการ (ธรณีภัยพิบัติดินถล่ม)

6. ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ กรรมการ (วิศวกรรมธรณีของเขื่อน)

7. นายไวพจน์ วรกนก กรรมการ (แหล่งแร่)

8. ดร.อัปสร สอาดสุด กรรมการ (ซากดึกดำบรรพ์)

9. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวฤทัยชนก สายนาทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

------------------------------------

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป