Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

คณะกรรมการวิชาการ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2559-2560

1. ดร.พล เชาว์ดำรงค์ ประธานกรรมการ

2. ดร.ภาสกร ปนานนท์ กรรมการ (ธรณีฟิสิกส์)

3. ดร.ปัญญา จารุศิริ กรรมการ (รอยเลื่อนเปลือกโลก)

4. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล กรรมการ (หินแกรนิต)

5. นายวรวุฒิ ตันติวนิช กรรมการ (ธรณีภัยพิบัติดินถล่ม)

6. ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ กรรมการ (วิศวกรรมธรณีของเขื่อน)

7. นายไวพจน์ วรกนก กรรมการ (แหล่งแร่)

8. ดร.อัปสร สอาดสุด กรรมการ (ซากดึกดำบรรพ์)

9. นายสุวิทย์ โคสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวฤทัยชนก สายนาทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

------------------------------------

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์