ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0005.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

ประเภทสมาชิก สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

รหัส สมาชิกประเภท รายละเอียด
A สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ ตลอดจนบุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ลงมติเชิญเป็นสมาชิก
B สมาชิกสามัญ บุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาสาขาต่างๆ
BY สมาชิกสามัญ รายปี สมาชิกสามัญ รายปี บุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาสาขาต่างๆ
C สมาชิกสมทบ บุคคลผู้สนใจในธรณีวิทยาและเลื่อมใสในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯได้รับไว้เป็นสมาชิก
D สมาชิกนิสิตนักศึกษา ผู้กำลังศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาในขั้นอุดมศึกษา ซึ่งสมาคมฯได้รับไว้เป็นสมาชิก
E สมาชิกนิติบุคคล องค์การซึ่งมีบุคคลตามกฏหมายในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาสาขาต่างๆ หรือมีความสนใจในธรณีวิทยา ซึ่งสมาคมฯได้รับไว้เป็นสมาชิก
F สมาชิกสิ้นสภาพ สมาชิกทุกระดับที่สิ้นสภาพเช่น สมาชิกที่ติดต่อไม่ได้ สมาชิกที่เสียชีวิต หรือสมาชิกที่แจ้งขอลาออก

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
Kiattiphong Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera (4)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
อัลปั้มภาพ สธท.

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>