ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0006.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

 

สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST code 10)

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สมาคม ตลอดจนบุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ลงมติเชิญให้มาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีวาระการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามมติคณะกรรมการสมาคมในขณะนั้นเป็นผู้พิจารณา

---------------------------------------------------

ที่มา

@ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นายทะเบียน / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / LineID: rainubon

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัลปั้มภาพ สธท.
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
Kiattiphong Udomtanateera (4)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
Kiattiphong Udomtanateera
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>