ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0007.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search
อุทยานธรณีกาวบั่ง

โดย 
อาจารย์นเรศ สัตยารักษ์

ตั้งอยู่ติดกับชายแดนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 มีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 250,000 คน จาก 9 ชาติพันธุ์ มีจุดศึกษาด้านธรณีวิทยาหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตกบั่นซก-เต๋อเทียนที่แบ่งเขตแดนเวียดนาม-จีน กับถ้ำเหงิมงาว นอกจากนี้ยังประกอบด้วยจุดศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวม 215 จุด รวมทั้ง อนุสรณ์สถานระดับชาติอีก 3 แห่ง

อุทยานธรณีกาวบั่งถูกแบ่งออกเป็นสองด้านด้วยระนาบเลื่อนเหลื่อม “กาวบั่ง-เตียนเยิน” (Cao Bang-Tien Yen Left Lateral Fault) ซึ่งมีแนวการวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเลื่อนตัวไปทางซ้าย ผลจากการเคลื่อนตัวออกจากกันดังกล่าวทำให้เปลือกโลกส่วนหนึ่งฉีกขาดทรุดตัวลงเป็นแอ่งสะสมตะกอนกาวบั่ง (Cao Bang Basin) มีอายุประมาณสิบกว่าล้านปี พื้นที่ทางด้านตะวันออกของอุทยานประกอบด้วยเทือกเขาหินปูนที่มีอายุในมหายุคชีวิตเก่า(Paleozoic Era) ส่วนด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินตะกอน หินบะซอลต์รูปหมอน หินอุลตร้าเมฟิก และหินแกรนิตที่เป็นตัวนำพาแร่ธาตุหลายชนิด และความร้อนใต้พิภพที่ถูกผลักดันขึ้นมาสู่ผิวโลก

------------------------------------------------

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ผู้สนับสนุน (Sponser)

คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัลปั้มภาพ สธท.
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
Kiattiphong Udomtanateera
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
Kiattiphong Udomtanateera (4)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>