ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0007.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

ตัวแทนประสานงานสมาคมจากหน่วยงาน

- กรมทรัพยากรธรณี

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

- กรมชลประทาน

- กรมทรัพยากรน้ำ

- จุฬาลงกรณ์ 

- เชียงใหม่

- ขอนแก่น

- สุรนารี

- มหิดล

- เกษตรศาสตร์

-

-

-

-

 

 -----------------------------------------------------------

ผู้สนับสนุน (Sponser)

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
Kiattiphong Udomtanateera (4)
อัลปั้มภาพ สธท.
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ สธท. (5)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>