ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0005.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) 


ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) เพื่อบริการผู้ที่สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิก สธท. ได้พัฒนาช่องทางให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้บริการการสมัครสมาชิก โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครสมาชิก ขอรับใบสมัคร GST-F001 โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและระเบียบสมาคมฯ ได้ที่
@ เว็บไซต์ http://www.gst.or.th/index.php/16-article-news/gst-hotnews/27-2018-10-15-11-29-29
@ ติดต่อขอรับได้ที่ Line: @gst.or.th
2. ผู้สมัครสมาชิกอ่านระเบียบสมาคมและคุณสมบัติเพื่อทราบ ดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบ 
3. ผู้สมัครสมาชิกดำเนินการชำระเงิน ค่าสมาชิกตามกำหนด 2,000 บาท ตลอดชีพ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี 
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
สาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 982-4-13808-0
4. เมื่อดำเนินการเสร็จถ่ายภาพใบเสร็จส่งแนบมาที่ Line: @gst.go.th หรือ Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5. หรือรวบรวมเอกสารส่งมาที่สมาคมฯ โดยจ่าหน้าซอง
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.) 
12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์
รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
6. เอกสารประกอบ
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบ
- รูปถ่าย 2 ใบ
- ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมาชิก 2,000 บาท (สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ)
- เอกสารการจบในด้านธรณี (ถ้ามี)
7. ติดต่อเพิ่มเติม
- คณะทำงานทะเบียนสมาคม Line: @gst.or,th / Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นายทะเบียน Line: rainubon / 097-2345363

------------------------------------------------

ใบสมัครหน้าที่ 1

ใบสมัครหน้าที่ 2

 

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

VDO วันนี้

Statistics

Users
2
Articles
132
Articles View Hits
38502

ผู้สนับสนุน (Sponser)

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
Kiattiphong Udomtanateera
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัลปั้มภาพ สธท.
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
Kiattiphong Udomtanateera (4)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>